วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลระดับประเทศ และนานาชาติ เป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม..

Dean of the Faculty of Nursing

Fongcum Tilokskulchai

Associate Professor, Dr. Yajai Sitthimongkol
Dean of the Faculty of Nursing
Department of Medical Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Stress;Coping and adaptation;Symptom management;Chronic mentally ill patients and their family

Highlighted Experts

Associate Professor, Dr. Virapun Wirojratana
Department of Fundamental Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Gerontological Nursing

Associate Professor, Dr. Wimolrat Puwarawuttipanit
Department of Medical Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Medical nursing


Assistant Professor, Dr. Phuangphet Kaesornsamut
Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Psychiatric Nursing

Associate Professor, Dr. Ameporn Ratinthorn
Department of Obstetric and Gynaecological Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Modwifery and women's health


Assistant Professor, Dr. Arunrat Srichantaranit
Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Children with congenital heart disease (CHD) and families;Psychosocial care for chronically ill children and families


Assitant Professor, Dr. Kerada Krainuwat
Department of Public Health Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Smoking cessation and prevention;Care and management for diabetes;Health promotion and prevention intervention and evaluation in community based settings


Associate Professor, Dr. Ketsarin Utriyaprasit
Department of Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Area of Expertise: Cardiovascular nursing and Neurosurgical nursing