ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์              ปิดทำการ
Website:  Website: http://www.lib.ns.mahidol.ac.th
FB: https://www.facebook.com/nslibrarymahidol
ที่อยู่: อาคารมหิดลอดุลยเดช–พระศรีนครินทร ชั้น 3
999 คณะพยาบาลศาสตร์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02 - 441 - 5333 ต่อ 2317, บริการยืม-คืน 2318
อีเมล์: nslibmu@gmail.com
The Nursing Information and Knowledge Centre commemorating Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 60th Birthday
Library Hours: Monday - Friday    08.00 a.m. – 05.00 p.m.
Saturday – Sunday and Public Holiday    Closed
Address: 3rd Floor, Mahidol Adulyadej-Prasrinakarin Building
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom  73170 Thailand
Tel: 02 - 441 - 5333 Ext. 2317-8
E-mail: nslibmu@gmail.com
   
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ชั้น 3
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันอาทิตย์    ปิดทำการ
ที่อยู่: 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 02-4197466-80 ต่อ 1305, 1307
อีเมล์: lins@mahidol.ac.th
The Nursing Library at Bangkok Noi
Library Hours: Monday - Friday    08.00 a.m. – 05.00 p.m.
Saturday 8.30 a.m. – 4.30 p.m.
Sunday and Public Holiday    Closed
Address: 3 rd floor 2, Faculty of Nursing, Mahidol University,
Bangkok Noi, Bangkok 10700 Thailand.
Tel: (66)-02-419-7466-80 ext. 1305, 1307
E-mail: lins@mahidol.ac.th
Website: 

Website: http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nslib
FB: https://www.facebook.com/nslibrarymahidol

   
ห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 18.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
วันอาทิตย์    ปิดทำการ
ที่อยู่: ชั้น 1 (อยู่ใกล้กับห้องบริการคอมพิวเตอร์ของหอพักคณะฯ) หอพักคณะพยาบาลศาสตร์
ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0-2424-2584, 0-2424-3701-3 ต่อ 1210
** ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่พักอาศัยในหอพักฯ
The nursing library at the nursing student dormitory building (Bangkhunnon) (Especially for the students who stay in the nursing student dormitory building)
The Nursing Library at Dormitory Building (Bangkhunnon)
Library Hours: Monday - Friday    06.00 a.m. – 10.00 p.m.
Saturday 10.00 a.m. – 06.00 p.m.
Sunday     Closed
Address: 1st Floor near Computer room at the nursing student dormitory building,
Bangkhunnon Road, BangkokNoi, Bangkok, 10700, Thailand.
Tel: 662-4243701- 3 ext. 1210
Website: 

Website: http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nslib
FB: https://www.facebook.com/nslibrarymahidol

**Especially for the students and staffs who stay in the dormitory building.