ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย จะงดเปิดให้บริการวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 61 – วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 61 และจะเริ่มเปิดให้บริการวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

" เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่ http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/E_books.html"
Recommmended reading
Library Satisfaction Survey
Download Book Delivery Form
   
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th