ด้วยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อยและศาลายา จะปิดให้บริการระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 เพื่อสำรวจหนังสือประจำปี และจะเปิดให้บริการห้องสมุดตามปกติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

" เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่ http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/E_books.html"
Recommended Reading (New Textbooks)
Library Satisfaction Survey
Download Book Delivery Form
   
 
Copyright © 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th