ด้วยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา จะปิดให้บริการ และงดให้บริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2560 และห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย จะปิดให้บริการระหว่าง วันที่ 4 - 11 มกราคม 2560 เพื่อเตรียมการเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

" เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่ http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/E_books.html"
Recommended Reading (New Textbooks)
Library Satisfaction Survey
Download Book Delivery Form
   
 
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th