ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ขยายเวลาเปิดให้ บริการในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 12.00-18.00 น. ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

" เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่ http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/E_books.html"
Recommmended reading
Library Satisfaction Survey
Download Book Delivery Form
   
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th