ขอแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูล E-Databases ทั้งภายใน- ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ URL http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/databases.php ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเข้าใช้ฐานข้อมูลครั้งละ 2 ชั่วโมง เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ให้ท่านทำการ Access ใหม่ ขอเชิญใช้บริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยตนเอง โดยเลือกหัวข้อ" Download Book Delivery Form" บน Website ห้องสมุด www.lib.ns.mahidol.ac.th

" เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่ http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/E_books.html"
Recommended Reading (New Textbooks)
Library Satisfaction Survey
Download Book Delivery Form
   
 
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th