ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา จะย้ายพื้นที่ให้บริการ ไปที่ ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา ชั้น 3 อาคารอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (เปิดให้บริการ ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 7.30 - 17.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ)

" เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่ http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/E_books.html"
Recommended Reading (New Textbooks)
Library Satisfaction Survey
Download Book Delivery Form
   
 
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th