• ผู้ป่วย Influenza A with Otitis media with Adenotonsillar Hypertrophy R/O Obstructive Sleep Apnea with Allergic Rhinitis with Obesity

  เด็กชายไทย อายุ 4 ปี โรค Adenotonsillar Hypertrophy R/O Obstructive Sleep Apnea

  BMI for age > P95 ผู้ป่วยมีภาวะอ้วน ร่วมกับมีภาวะต่อมอะดีนอยด์โต (Adenotonsillar hypertrophy) ประวัติการ film adenoid พบ mild adenoid enlargement ผลการ Monitor O2 sat ขณะหลับ มี Desaturation 13 ครั้ง ครั้งละ 1-2 วินาที ต่ำสุด 75% แต่กลับมาหายใจได้เอง ได้รับ Tab Montek (10mg) sig 1/2 tab hs และ Avamys 1puff bid

  Read more

 • ผู้ป่วย โรคซนสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder: ADHD)

  เด็กชาย อายุ 7 ปี มาพบแพทย์ด้วยมีพฤติกรรมควบคุมไม่ได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน มารดามีประวัติดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้งขณะตั้งครรภ์ แต่คลอดปกติ และไม่มีปัญหาพัฒนาการใดๆ แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคซนสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) inattentive type ให้รักษาด้วย Ritalin (5mg) 1 tab tid หลังจากเด็กได้รับประทานยาแล้ว เด็กมีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น

  Read more

 • 003

  ผู้ป่วยจิตเภท 2

  ผู้ป่วยชายไทย โสด อายุ 25 ปี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพรับจ้าง ไม่มีประวัติโรคประจำตัว
  มาโรงพยาบาล พูดคนเดียว แยกตัว ก้าวร้าว ด่าคนอื่นไปทั่ว หวาดระแวง คิดว่าญาติจะทำร้าย
  ผู้ป่วยมีการแสดงออกทางอารมณ์เหมาะสม มีอาการประสาทหลอนทางการได้ยิน และมีความคิดหลงผิด
  ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นจิตเภท และมีปัญหาการพยาบาลเรื่องการรับรู้ทางประสาทสัมผัสแปรปรวน และกระบวนการคิดแปรปรวน แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

  Read more

 • 003

  ผู้ป่วย Bipolar Disorder

  ผู้ป่วย known case Bipolar I Disorder เข้ารับการรักษาเป็นครั้งที่ 2 ด้วยอาการสำคัญคือไม่นอน พูดมาก พูดไม่หยุด แจกจ่ายข้าวของต่างๆ ให้กับคนข้างบ้านมา 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล อาการแสดงขณะอยู่ใน โรงพยาบาล พูดตลอดเวลา เดินไปมาไม่หยุดนิ่ง สนใจสิ่งแวดล้อมได้ไม่นาน มีความคิดหลงผิด มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เมื่อมีคนขัดใจจะแสดงอาการโกรธรุนแรงและมีทีท่าจะเข้าไปทำร้าย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้

  Read more